Eurotrad

Eurotrad Zakres usług Doświadczenie Wiarygodność Kontakt

Obsługa najwyższych władz RP (wybiórczo):

 1. obrady mieszanej komisji gospodarczej walońsko-polskiej, 07-09.07.99
 2. wizyta w Polsce premiera Republiki Francuskiej L. Jospina, 15-16.07.99
 3. posiedzenie przedstawicieli krajów Trójkąta Weimarskiego w Polsce, 22.02.00
 4. wizyta w Polsce francuskiego min. rolnictwa p. Glavany’ego, 13.03.00
 5. wizyta w Polsce premiera Wielkiego Księstwa Luksemburga, 13.04.00
 6. posiedzenie przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie i wizyta premiera J. Buzka w Maroku, 04-06.05.00
 7. wizyta w Polsce francuskiego min. d/s. integracji europejskiej p. Moscovici, 12.06.00
 8. wizyta min. A. Ananicza na posiedzeniu przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej w Pradze, 16.06.00
 9. wizyta min. W. Bartoszewskiego w Paryżu, 03-04.07.00
 10. wizyta min. W. Bartoszewskiego w Nowym Jorku na milenijnej sesji NZ, 13-16.09.00
 11. wizyta w Polsce IKM Juana Carlosa wraz z Małżonką, 26-27.02.01
 12. trójstronne spotkanie min. obrony Francji, Niemiec i Polski, 17-18.02.03
 13. wizyta min. obrony Mali, p. Mahamane Kalil Maiga, 27-29.03.03
 14. wizyta marsz. M. Borowskiego w Hiszpanii, 31.03-01.04.03
 15. spotkanie Przewodniczących Parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej, Paryż 02-04.12.03
 16. wizyta min. R.D. de Vabres w Polsce, 18-19.03.05
 17. wizyta w Polsce N. Sarkozy’ego, 13.09.05
 18. obsługa tłumaczeniowa marsz. M. Borowskiego w czasie konferencji Przewodniczących Parlamentów Eurośródziemnomorskich w Barcelonie, 24-26.11.05
 19. wizyta w Polsce min. Christine Lagarde, 02.06.06
 20. wizyta w Polsce min. Ph. Douste-Blazy, 24.06.06
 21. wizyta w Polsce min.min. Ph. Douste-Blazy i Colonna, 03.11.06
 22. wizyta w Polsce min. Ph. Douste-Blazy, 29.01.07
 23. wizyta w Polsce min. obrony RF Hervé Morin, 20.03.08
 24. wizyta w Polsce Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego RF, p. Bernarda Accoyer, 16-18.04.08
 25. wizyta w Polsce Prezydenta Francji, Nicolasa Sarkozy’ego, z okazji rocznicy wręczenia L. Wałęsie Nagrody Nobla, 5-6.12.08
 26. wizyta w Polsce komisarza Barrot, wiceprzewodniczącego KE, 02.03.09
 27. wizyta w Polsce Bruno Le Maire, sekr. Stanu ds. europejskich, 26.03.09
 28. wizyta w Polsce gen. armii A.G. Salaha, szefa sztabu generalnego Armii Algierski, 25-29.05.09
 29. wizyta w Polsce komisarza Vladimira Spidli, 06-07.07.09
 30. wizyta w Polsce min. B. Kouchnera, 20.07.2009
 31. wizyta min. ds. Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej i Solidarnego Rozwoju, Erica Bessona w Polsce, 17.09.2009
 32. obsługa tłumaczeniowa pl-fr-pl debaty doradcy Prez. RF, Lellouche’a i J. Saryusz-Wolskiego, 18.09.09 - PISM
 33. wizyta senatorów francuskich w Polsce, 01.06.10
 34. wizyta w Polsce min. Bruno Le Maire’a, 07.06.10
 35. wizyta w Polsce p. min. Idrac, 17.09.10
 36. wizyta w Polsce kom. KE Michela Barniera, 21.10.10
 37. wizyta w Polsce Przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej, p. Gérarda Larchera, 27.01.11
 38. wizyta w Polsce Ministra Obrony RF, p. Gérarda Longueta, 16-17.05.11
 39. wizyta w Polsce francuskich senatorów z p. Lagauche na czele, 30-31.05.11
 40. wizyta w Polsce Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, p. Micheline Calmy-Rey, 16.06.11
 41. wizyta deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, 30.06-01.07.11
 42. wizyta w Polsce min. do spraw kształcenia zawodowego, p. Nadine Morano, 07.07.11
 43. wizyta w Polsce min. obrony RF, p. Jean-Yves Le Drian, 23.07.12
 44. wizyta w Polsce min. SZ RF, p. Laurent Fabius, 26.07.12
 45. wizyta w Polsce b. min. Kultury i Edukacji RF, p. Jacques’a Langa, 07.09.12
 46. wizyta w Polsce delegacji Światowej Federacji Weteranów (FMAC), 18-24.09.12
 47. wizyta w Polsce min. obrony RF, p. Jean-Yves Le Drian, 05.10.12
 48. wizyta w Polsce min. handlu zagr. RF, p. Nicole Bricq, 11.10.12
 49. wizyta w Polsce min. do spraw europejskich p. Cazeneuve’a, 16.11.12